תעשיות אנו מגישים

תעשיות שאנו משרתים 1

מועדון מסחרי

תעשיות שאנו משרתים 2

בריאות עסקית

תעשיות שאנו משרתים 3

מלון ונופש

תעשיות שאנו משרתים 4

קמפוס ואוניברסיטאות

תעשיות שאנו משרתים 5

בריאות רפואית

תעשיות שאנו משרתים 6

אימון אתלטיקה

תעשיות שאנו משרתים 7

ארגון ללא כוונת רווח

תעשיות שאנו משרתים 8

מוסד ממשלתי

תעשיות שאנו משרתים 9

קהילה ומגורים

מועדונים מסחריים

במקרה 01

תעשיות שאנו משרתים 10
תעשיות שאנו משרתים 11
תעשיות שאנו משרתים 12
תעשיות שאנו משרתים 13
תעשיות שאנו משרתים 14
תעשיות שאנו משרתים 15

במקרה 02

תעשיות שאנו משרתים 16
תעשיות שאנו משרתים 17
תעשיות שאנו משרתים 18
תעשיות שאנו משרתים 19
תעשיות שאנו משרתים 20
תעשיות שאנו משרתים 21

במקרה 03

תעשיות שאנו משרתים 22
תעשיות שאנו משרתים 23
תעשיות שאנו משרתים 24
תעשיות שאנו משרתים 25

במקרה 04

תעשיות שאנו משרתים 26
תעשיות שאנו משרתים 27
תעשיות שאנו משרתים 28
תעשיות שאנו משרתים 29
תעשיות שאנו משרתים 30
תעשיות שאנו משרתים 31

במקרה 05

תעשיות שאנו משרתים 32
תעשיות שאנו משרתים 33
תעשיות שאנו משרתים 34
תעשיות שאנו משרתים 35
תעשיות שאנו משרתים 36
תעשיות שאנו משרתים 37
תעשיות שאנו משרתים 38
תעשיות שאנו משרתים 39
תעשיות שאנו משרתים 40

במקרה 06

תעשיות שאנו משרתים 41
תעשיות שאנו משרתים 42
תעשיות שאנו משרתים 43

במקרה 07

תעשיות שאנו משרתים 44
תעשיות שאנו משרתים 45

במקרה 08

תעשיות שאנו משרתים 46
תעשיות שאנו משרתים 47

במקרה 09

תעשיות שאנו משרתים 48
תעשיות שאנו משרתים 49
תעשיות שאנו משרתים 50

במקרה 10

תעשיות שאנו משרתים 51
תעשיות שאנו משרתים 52
תעשיות שאנו משרתים 53

במקרה 11

תעשיות שאנו משרתים 54
תעשיות שאנו משרתים 55

במקרה 12

תעשיות שאנו משרתים 56
תעשיות שאנו משרתים 57

בריאות עסקית

במקרה 01

תעשיות שאנו משרתים 58
תעשיות שאנו משרתים 59
תעשיות שאנו משרתים 60
תעשיות שאנו משרתים 61
תעשיות שאנו משרתים 62
תעשיות שאנו משרתים 63
תעשיות שאנו משרתים 64

במקרה 02

תעשיות שאנו משרתים 65
תעשיות שאנו משרתים 66
תעשיות שאנו משרתים 67
תעשיות שאנו משרתים 68
תעשיות שאנו משרתים 69
תעשיות שאנו משרתים 70
תעשיות שאנו משרתים 71
תעשיות שאנו משרתים 72

במקרה 03

תעשיות שאנו משרתים 73
תעשיות שאנו משרתים 74
תעשיות שאנו משרתים 75
תעשיות שאנו משרתים 76
תעשיות שאנו משרתים 77

במקרה 04

תעשיות שאנו משרתים 78
תעשיות שאנו משרתים 79
תעשיות שאנו משרתים 80
תעשיות שאנו משרתים 81
תעשיות שאנו משרתים 82
תעשיות שאנו משרתים 83
תעשיות שאנו משרתים 84

במקרה 05

תעשיות שאנו משרתים 85
תעשיות שאנו משרתים 86

במקרה 06

תעשיות שאנו משרתים 87
תעשיות שאנו משרתים 88
תעשיות שאנו משרתים 89
תעשיות שאנו משרתים 90
תעשיות שאנו משרתים 91

במקרה 07

תעשיות שאנו משרתים 92
תעשיות שאנו משרתים 93

במקרה 08

תעשיות שאנו משרתים 94
תעשיות שאנו משרתים 95

במקרה 09

תעשיות שאנו משרתים 96
תעשיות שאנו משרתים 97

במקרה 10

תעשיות שאנו משרתים 98
תעשיות שאנו משרתים 99
תעשיות שאנו משרתים 100
תעשיות שאנו משרתים 101
תעשיות שאנו משרתים 102

מלון ונופש

במקרה 01

תעשיות שאנו משרתים 103
תעשיות שאנו משרתים 104
תעשיות שאנו משרתים 105

במקרה 02

תעשיות שאנו משרתים 106
תעשיות שאנו משרתים 107
תעשיות שאנו משרתים 108
תעשיות שאנו משרתים 109

קמפוס ואוניברסיטאות

במקרה 01

תעשיות שאנו משרתים 110
תעשיות שאנו משרתים 111
תעשיות שאנו משרתים 112
תעשיות שאנו משרתים 113

במקרה 02

תעשיות שאנו משרתים 114
תעשיות שאנו משרתים 115
תעשיות שאנו משרתים 116
תעשיות שאנו משרתים 117
תעשיות שאנו משרתים 118
תעשיות שאנו משרתים 119
תעשיות שאנו משרתים 120
תעשיות שאנו משרתים 121
תעשיות שאנו משרתים 122

במקרה 03

תעשיות שאנו משרתים 123
תעשיות שאנו משרתים 124
תעשיות שאנו משרתים 125

במקרה 04

תעשיות שאנו משרתים 126
תעשיות שאנו משרתים 127
תעשיות שאנו משרתים 128
תעשיות שאנו משרתים 129
תעשיות שאנו משרתים 130
תעשיות שאנו משרתים 131

בריאות רפואית

כל המקרים

תעשיות שאנו משרתים 132
תעשיות שאנו משרתים 133
תעשיות שאנו משרתים 134
תעשיות שאנו משרתים 135
תעשיות שאנו משרתים 136
תעשיות שאנו משרתים 137
תעשיות שאנו משרתים 138
תעשיות שאנו משרתים 139

אימון אתלטיקה

כל המקרים

תעשיות שאנו משרתים 140
תעשיות שאנו משרתים 141
תעשיות שאנו משרתים 142
תעשיות שאנו משרתים 143
תעשיות שאנו משרתים 144
תעשיות שאנו משרתים 145
תעשיות שאנו משרתים 146
תעשיות שאנו משרתים 147

ארגון ללא כוונת רווח

כל המקרים

תעשיות שאנו משרתים 148
תעשיות שאנו משרתים 149
תעשיות שאנו משרתים 150
תעשיות שאנו משרתים 151
תעשיות שאנו משרתים 152
תעשיות שאנו משרתים 153
תעשיות שאנו משרתים 154
תעשיות שאנו משרתים 155

מוסד ממשלתי

במקרה 01

תעשיות שאנו משרתים 156
תעשיות שאנו משרתים 157
תעשיות שאנו משרתים 158

במקרה 02

תעשיות שאנו משרתים 159
תעשיות שאנו משרתים 160
תעשיות שאנו משרתים 161

במקרה 03

תעשיות שאנו משרתים 162
תעשיות שאנו משרתים 163
תעשיות שאנו משרתים 164
תעשיות שאנו משרתים 165
תעשיות שאנו משרתים 166

במקרה 04

תעשיות שאנו משרתים 167
תעשיות שאנו משרתים 168
תעשיות שאנו משרתים 169
תעשיות שאנו משרתים 170
תעשיות שאנו משרתים 171
תעשיות שאנו משרתים 172

במקרה 05

תעשיות שאנו משרתים 173
תעשיות שאנו משרתים 174
תעשיות שאנו משרתים 175
תעשיות שאנו משרתים 176
תעשיות שאנו משרתים 177

במקרה 06

תעשיות שאנו משרתים 178
תעשיות שאנו משרתים 179
תעשיות שאנו משרתים 180
תעשיות שאנו משרתים 181
תעשיות שאנו משרתים 182

במקרה 07

תעשיות שאנו משרתים 183
תעשיות שאנו משרתים 184
תעשיות שאנו משרתים 185
תעשיות שאנו משרתים 186
תעשיות שאנו משרתים 187

קהילה ומגורים

במקרה 01

תעשיות שאנו משרתים 188
תעשיות שאנו משרתים 189

במקרה 02

תעשיות שאנו משרתים 190
תעשיות שאנו משרתים 191
תעשיות שאנו משרתים 192
תעשיות שאנו משרתים 193

לא משנה באיזו תעשייה

אתה תמיד תהנה:

איכות מותג גדולה, במחיר המפעל!

תעשיות שאנו משרתים 194

רוצה לבדוק את אפשרויות הציוד שלנו?

רוצה לבדוק את קובץ הקטלוגים שלנו במקום זאת?

צרו קשר לקבלת פרטים נוספים!

עוד סיפורי מקרים של לקוחות

תעשיות שאנו משרתים 197
תעשיות שאנו משרתים 198
תעשיות שאנו משרתים 199
תעשיות שאנו משרתים 200
תעשיות שאנו משרתים 201
תעשיות שאנו משרתים 202

מה הלקוחות שלנו אומרים

תעשיות שאנו משרתים 203

בלייק פישר

בעל מכון כושר ממלזיה

המכונות הגיעו. אנחנו ממש מרוצים מהם, הם נראים מגניבים ואיכותיים כל כך. אנחנו בטוחים ב 100% שנזמין שוב. אני אשלח את הרשימה החדשה בקרוב.

תעשיות שאנו משרתים 204

ג'יי דאנג

בעל מכון כושר מאוסטרליה

החברים שלנו אוהבים להשתמש בזה. סופר חזק עם הנדסה מעולה. איכות מעולה במחיר סביר. חלק לתפעול, יכול להתמודד עם משקלים גדולים ופוגע בשריר המטרה. אנחנו מאוד מרוצים עבור מכשירי כושר אלה! אנחנו מתכננים לפתוח חדר כושר נוסף ברגע שהנגיף ייגמר.

תעשיות שאנו משרתים 205

סטיב

בעל מכון כושר מארה"ב

איכות מסחרית. עשוי היטב. אני מרגיש שזה טוב כמו שאר ספסלי המותג המובילים שיש לנו במועדון שלנו, למשל Technogym, מטריקס וכו ', אבל זה הרבה יותר משתלם. כל ההזמנה שלי הגיעה בזמן ומנהל המכירות היה מדהים לתקשר איתו. ממליץ בחום!!!

תעשיות שאנו משרתים 206

אלן

מפיץ מפולין

האיכות מאוד נחמדה, אני מאוד אוהבת אותם. כל הלקוחות שלי מרוצים מהציוד החדש שלי. אעבוד קשה לקידומם בפולין.