4 Station Multi Gym 7503

7503

4 Station Multi Gym 7503

קבוצה זו מיועדת לתרגילי שרירי גב, כולל גב עליון 45°, משיכה למטה, משיכה רוחבית למטה, שורה בישיבה ושורה נמוכה.

תיאור

4 Station Multi Gym 7503 2